• Việt Nam Anh CH sec
q
L

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

21/09/2015

Nhằm phát triển hệ thống kinh doanh khu vực, Công ty TNHH Elmich Việt Nam thông báo tuyển dụng

Chi tiết
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên demo

21/09/2015

Thực hiện các chương trình Demo sản phẩm gia dụng ELMICH với đội Demo của Công ty: hoạt náo, MC, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, xin thông tin khách hàng.

Chi tiết