• Việt Nam Anh CH sec
q
L

Tầm nhìn

Tầm nhìn:
Trở thành một công ty đa ngành phát triển bền vững tại Việt Nam và trong khu vực; hướng đến đẳng cấp quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh.

Sứ mệnh:
Mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con người bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giá trị cốt lõi:
- Chú trọng khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Hiệu quả là mục tiêu của mọi công việc
- Học hỏi, sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện
- Hợp tác, tin cậy là động lực của thành công

Cam kết:

Với khách hàng:
- Luôn tôn trọng, biết ơn và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng
- Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm và dịch vụ của Elmich

Với nhân viên:
- Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
- Phát triển văn hóa hiệu quả tương xứng với quyền lợi
- Tạo cơ hội phát triển cho mọi thành viên của Elmich.

Với đối tác:
- Tâm niệm rằng mỗi đối tác là một người bạn tốt
- Tôn trọng bí mật kinh doanh và thông tin của doanh nghiệp đối tác
- Ứng xử trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi
- Thấu hiểu và đồng hành trên con đường dẫn đến thành công

Với cổ đông:
Đem lại giá trị ngày càng cao cho cổ đông.
Bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của Elmich

Với cộng đồng:
Chia sẻ lợi ích với cộng đồng tại những nơi Elmich hoạt động.